Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400000 10722

jale.yilmazistanbul.edu.tr