Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü
Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 34116 Beyazıt-Fatih-İstanbul

ipekasikogluistanbul.edu.tr