Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2124400000 22400

ilknurcistanbul.edu.tr