İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Enstitü Md. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 14/06/2016 14/06/2019
Ana Bilim Dalı Bşk. Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
17/06/2015 19/06/2021
Enstitü Kurulu Üyesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 17/06/2015 17/06/2021
Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 14/06/2016 14/06/2019