İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

ilginozdenistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hepatopankreatobiliyer Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi 01/06/2009
Başhekim Yardımcısı Başhekim Yardımcılığı
Başhekimlik
İstanbul Tıp Fakültesi
06/05/2015