Rektörlük
İdari Teşkilat
Öğrenci Yemekhaneleri Müdürlüğü

2124400000 33124

husnu.bakirciistanbul.edu.tr