Rektörlük
İdari Teşkilat
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2124400000

hozsahinistanbul.edu.tr