Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400027 10058

haysalistanbul.edu.tr