İktisat Fakültesi
Ekonometri Bölümü
Yöneylem Ana Bilim Dalı

Süleymaniye Mahallesi, Prof. Sıddık Sami Onar Cd. İstanbul Üniversitesi Merkez Yerleşkesi No:1, 34116 Fatih/İstanbul

haydar.ekelikistanbul.edu.tr