Rektörlük
İdari Teşkilat
Hukuk Müşavirliği

2124401975 11947

hasanakcaistanbul.edu.tr