Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

hamdi.ozcanistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
MÜDÜR Spor Birliği Müdürlüğü
İdari Teşkilat
Rektörlük
23/08/2017