İktisat Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ek Bina II 34452 Fatih-İSTANBUL

2124400000 11654

haluk.tanriverdiistanbul.edu.tr