İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

halime.gulkilicistanbul.edu.tr