Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü
Roma Hukuku Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 34116 Beyazıt-Fatih-İstanbul

2124555700 10950

halil.yukselistanbul.edu.tr