Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400000 10620

hakan.kurtistanbul.edu.tr