Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400000 11229

hakan.kaysiistanbul.edu.tr