Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

gulsen.yetenistanbul.edu.tr