Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2124400000 10119

gulsah.ozkalkan.89istanbul.edu.tr