Rektörlük
İdari Teşkilat
Hukuk Müşavirliği

2124400000

guldemet.aksoyistanbul.edu.tr