Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2124143000 21747

gulbahar.boyrazistanbul.edu.tr