Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400000 27846

gulay.senistanbul.edu.tr