İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

gorkem.uzunyolcuistanbul.edu.tr