İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

gokcen.gundogduistanbul.edu.tr