Rektörlük
İdari Teşkilat
Hukuk Müşavirliği

2124400000 10072

ggulleristanbul.edu.tr