Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124240000 27839

furuzan.aslanogluistanbul.edu.tr