İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Enstitü Kurulu Üyesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 25/01/2016 25/01/2019
Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 25/01/2016 25/01/2019
Ana Bilim Dalı Bşk. Türk Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Türkiyat Araştırmaları Bölümü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
16/02/2018 16/02/2021
Ana Bilim Dalı Bşk. Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Edebiyat Fakültesi
16/08/2016 16/08/2019
Ana Bilim Dalı Bşk. Avrasya Siyasi, Sosyal, Ekonomi ve Kültür Araştırmaları Ana Bilim Dalı
Türkiyat Araştırmaları Bölümü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
25/01/2016 25/01/2019
Enstitü Md. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 25/01/2016 25/01/2019