Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

fikret.sahinistanbul.edu.tr