İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Yoğun Bakım Bilim Dalı

feraysenturkistanbul.edu.tr