Rektörlük
İdari Teşkilat
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kız Öğrenci Yurdu

fatma.abdalrazeqistanbul.edu.tr