Rektörlük
İdari Teşkilat
Genel Sekreterlik

2124400054 10222

fatihayistanbul.edu.tr