İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

fahmin.amirovistanbul.edu.tr