Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2124400070 10207

eyup.dalkilicistanbul.edu.tr