Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2124400070 10218

esma.yilmazistanbul.edu.tr