Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

esma.demirelistanbul.edu.tr