Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2124400062 10642

erol.alacayiristanbul.edu.tr