Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

enver.saricayiristanbul.edu.tr