İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

eniseozcanistanbul.edu.tr