Rektörlük
İdari Teşkilat
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2124400000 11231

engin.celikistanbul.edu.tr