Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü
Roma Hukuku Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 34116 Beyazıt-Fatih-İstanbul

2124400000 10951

enes.altinistanbul.edu.tr