Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

emine.telistanbul.edu.tr