Rektörlük
İdari Teşkilat
Beyazıt Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü

2124400000 10119

emel.ozoistanbul.edu.tr