İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Biyofizik Ana Bilim Dalı

eerderistanbul.edu.tr