Rektörlük
İdari Teşkilat
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

dilek.boraistanbul.edu.tr