Rektörlük
İdari Teşkilat
Hukuk Müşavirliği

2123382400 25030

derya.telistanbul.edu.tr