İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Enstitü Md. Çocuk Sağlığı Enstitüsü 02/11/2016 02/11/2019
Enstitü Kurulu Üyesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 09/06/2014 16/06/2020
Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü 02/11/2016 02/11/2019
Enstitü Kurulu Üyesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü 02/11/2016 02/11/2019
Ana Bilim Dalı Bşk. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
09/06/2014 16/06/2020