Rektörlük
İdari Teşkilat
Spor Birliği Müdürlüğü

2124400000 10119

cihat.ezgiistanbul.edu.tr