Rektörlük
İdari Teşkilat
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2124400039 10339

cevat.kavalistanbul.edu.tr