İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

celiksumeristanbul.edu.tr