Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Süleymaniye Mahallesi Süleymaniye Caddesi No: 17/1 34116 Fatih/İSTANBUL

candanzistanbul.edu.tr