Rektörlük
İdari Teşkilat
Öğrenci Yemekhaneleri Müdürlüğü

2124400000 10526

cafer.erdogduistanbul.edu.tr